Spring naar content

Meer Utrechters beter helpen met passende armoederegels

Onderzoek naar het verbeteren van de bekendheid en toegankelijkheid van armoederegelingen

1 maart 2020

De gemeente Utrecht accepteert geen armoede onder inwoners en bestrijd armoede daarom aan de hand van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Een onderdeel van deze actieagenda is het vereenvoudigen en bereikbaar maken van armoederegelingen, met als doel dat meer Utrechters gebruik gaan maken van armoederegelingen dan op het moment gebeurd. In dit onderzoek wordt gekeken naar de bekendheid en de ervaringen met het aanvraagproces van armoederegeling onder inwoners van de gemeente Utrecht. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit een proces- en klantanalyse. In de procesanalyse wordt in kaart gebracht welke kenmerken de verschillende armoederegelingen hebben, hoe het aanvraagproces eruit ziet en wat de knelpunten hierbij zijn. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews die zijn afgenomen onder beleidsmakers en uitvoerders van de regelingen.                                                                                  

 In de klantanalyse wordt een analyse van de doelgroep uitgevoerd en wordt een klantreis van het aanvraagproces opgesteld. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews met Utrechters uit de doelgroep, interviews met hulpverleners en experts en door middel van een beeldopdracht.  

Doelgroep

De doelgroep van armoederegelingen is op te delen in verschillende profielen. Bekendheid en toegankelijkheid van de regelingen zijn verschillend onder deze verschillende profielen. Voor het onderscheiden van profielen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van werkstatus en vaardigheden. Dit heeft geleid tot vier verschillende profielen:

De hulpbehoevende loondienster
Hulpbehoevende loondiensters zijn lage of ongeschoolde werkers in loondienst of via een uitzendbureau die moeite hebben met het zelfstandig aanvragen van regelingen. Een groot heeft voorheen in de bijstand gezeten en kent multiproblematiek met schulden of laaggeletterdheid.

De zelfredzame werker
Zelfredzame werkers zijn deeltijdwerkers, uitzendkrachten of ZZP’ers met lage uurlonen. Door werk en eventueel het gezinsleven is er voor hen weinig tijd voor financiële zaken. De drempel om hulp te vragen is vaak groot bij deze groep.

De bewuste bijstander
Bewuste bijstanders zitten vaak al enige tijd in de bijstand. Door een complexe thuissituatie bestaat er voor hen een drempel naar werk. Ook angst voor het verliezen van voorzieningen of korting op inkomen zorgt voor een drempel.

De kwetsbare bijstander
Kwetsbare bijstanders bestaan uit een diverse groep Utrechters in de bijstand met beperkte vaardigheden die moeite hebben met het zelfstandig aanvragen van regelingen. Ze zoeken noodgedwongen hulp waar ze blij mee zijn, maar voelen zich tegelijkertijd ook afhankelijk en gestigmatiseerd.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen opgesteld om de bekendheid van regelingen te vergroten en het aanvraagproces te versimpelen.

Aanbevelingen over het vergroten van de bekendheid

  1. Maak een sterk merk, benader proactief en betrek bedrijven uit de uit de stad.
  2. Elke doelgroep vraagt om een specifieke aanpak om de bekendheid te vergroten. Hou hier rekening mee.

Aanbevelingen over het versimpelen van het aanvraagproces

  1. Herontwerp het aanvraagproces van de regelingen door ze te combineren en te versimpelen.
  2. Elke doelgroep vraagt om een specifieke aanpak om drempels in het aanvraagproces weg te nemen. Hou hier rekening mee.

Gerelateerde artikelen

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…

CBS, Nibud en SCP werken aan nieuwe armoedegrens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)...

Aanpak geldzorgen bij mbo-studenten

Geldzorgen, schulden en armoede zijn een actueel maatschappelijk vraagstuk en komt relatief veel voor bij studenten van middelbaar beroepsonderwijs (mbo)....