Spring naar content

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden: Jaarrapportage 2022

17 april 2023

Elk kwartaal brengen Divosa en de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden uit. Uit de jaarrapportage van 2022 blijkt dat het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening, tegen eerdere verwachtingen in, niet sterk is gestegen in 2022. Het aantal aanmeldingen ligt weer op het niveau van voor corona. Deze conclusie komt overeen met cijfers uit de BKR Monitor 2022.

Aantal aanmeldingen

Gedurende 2022 is het aantal aanmeldingen elk kwartaal relatief stabiel gebleven. Eind 2022 lag het percentage aanvragen 2 procent hoger dan het aantal aanvragen van begin 2022. Een mogelijke verklaring voor deze kleine stijging is het positieve effect van de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid om de energietoeslag betaalbaar te houden.

Doelgroepen

Daarnaast vallen er in 2022 drie specifieke doelgroepen op die zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Het gaat hier om de (ex-) ondernemers, (werkende) personen die hun energietoeslag niet meer konden betalen en jongvolwassenen (tot 27 jaar). Voor die laatste groep is dit een zorgelijke ontwikkeling. Diverse organisaties zien een toename in het aantal jongvolwassenen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Jongvolwassenen geven meer dan anderen aan dat ze moeite hebben om rond te komen en hebben meer dan gemiddeld te maken gehad met betalingsproblemen in de afgelopen 12 maanden. De hoge vaste lasten zijn hier de voornaamste reden voor. Daarnaast is het inkomen van jongvolwassenen over het algemeen lager dan dat van 30-plussers. De schuldhulpverlening is ondanks het toenemende aantal jongvolwassenen dat zich aanmeld niet overbelast geweest in 2022.

Gerelateerde artikelen

Jongvolwassenen en hun financiële doelen

Het Nibud heeft samen met de Rabobank een onderzoek verricht op het thema van financieel gezond leven. Dit rapport biedt...

Verborgen armoede op de werkvloer

Het Nibud rapport 'Verborgen armoede op de werkvloer' geeft inzicht in de verborgen armoede onder werkenden. Het Nibud heeft een...

Kleine gift, groot effect

In dit rapport staat het onderzoek naar de maatschappelijke opbrengst van het Mini-Maatwerkbudget die wordt ingezet door de wijk- of...