Spring naar content

Monitor Voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

10 april 2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert twee keer per jaar een monitor met cijfers die relevant zijn voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het geeft een actueel overzicht hoe de armoede- en schuldensituatie er in Nederland voor staat. 

In juli 2022 ging het ministerie van SZW met de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden van start. In deze aanpak staan drie hoofddoelstellingen centraal: 

• Een halvering van het aantal mensen in armoede in 2030; 

• Een halvering van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025; 

• Een halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030.   

Het ministerie brengt deze monitor uit om de voortgang op de hoofddoelstellingen en enkele andere relevante cijfers te volgen. Daarnaast focust elke monitor op een specifiek thema. In deze monitor is dat het thema jongeren.

Gerelateerde artikelen

Armoede in een rijk land

Anna Custers' lectorale rede, "Armoede in een rijk land," onderzoekt de paradox van armoede in Nederland ondanks de hoge welvaart.

Cijfers van armoede en schulden in Nederland

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Wat zijn de feiten en cijfers van de afgelopen 5 jaar?

Aanpak problematische schulden

Wat is er bekend over de aanpak van problematische schulden in Nederland? In 2016 ontbraken duidelijke landelijke cijfers. Zo weten Rijk en gemeenten niet hoeveel mensen precies in de schulden…