Spring naar content

Notitie jongeren en schulden

1 juni 2021

De NVVK staat voor een goede dienstverlening aan mensen met financiële zorgen. Hierbij besteden ze aandacht aan mensen in een kwetsbare financiële positie, zoals jongeren. In deze notitie geeft de NVVK, in samenwerking met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF), uitgangspunten voor schuldhulpverleners die met jongeren werken. Daarnaast biedt deze notitie handvatten aan gemeenten en NVVK-leden om met de schuldenregelingen om te gaan.

Huidige situatie

Sinds de wetswijziging Vereenvoudiging beslagvrije voet hebben jongeren, die als inkomensbron studiefinanciering hebben, geen afloscapaciteit meer. Schuldeisers gaan vaak niet akkoord met een nulvoorstel, omdat zij verwachten, gezien de leeftijd, het inkomen in de toekomst stijgt. Dit geldt ook voor jongeren met een (bij)baan, die enige vorm van afloscapaciteit hebben. In veel gevallen is het inkomen van de (bij)baan beperkt en zal de afloscapaciteit die aangeboden wordt niet meer dan 5% van de Pw-norm bedragen. Om die reden is er vraag naar maatwerk waarbij voor de jongeren op basis van de afloscapaciteit een voorstel wordt gedaan.

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn gebaseerd op bestaande trajecten van gemeente Amsterdam, Oss en het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Hierbij staat de NVVK voor een integrale aanpak die jongeren verlost van financiële zorgen, maar ook helpt bij de persoonlijke ontwikkeling.

  • Het aanbod aan schuldeisers is ongeacht de afloscapaciteit gebaseerd op 36 x de 5% van de Pw-norm. Dit geldt ook voor jongeren met een (bij)baan en dus enige vorm van afloscapaciteit.
  • De bijdrage van de jongere kan (deels) in de vorm van een tegenprestatie plaatsvinden, bijvoorbeeld een maatschappelijke stage of training.  
  • Persoonlijke ontwikkeling (studie/stage) gaat vóór het maximaliseren van aflosmogelijkheden.
  • De focus ligt op een duurzame oplossing op alle leefgebieden waaronder financiële educatie in plaats van het maximaal haalbare in euro’s.
  • De jongere die in staat is af te lossen in geld doet dit naar draagkracht en met in achtneming van de beslagvrije voet.
  • De looptijd van het saneringskrediet is flexibel.
  • Het traject duurt maximaal 36 maanden, maar korter mag ook.

Tot slot

De NVVK is bij jongeren geen voorstander van uitgesteld saneringskrediet of Wsnp, omdat deze schuldregelingen gefocust zijn op geldelijke opbrengsten en niet de persoonlijke ontwikkeling van jongeren vooropstelt.

Gerelateerde artikelen

MoneyWays: schuldpreventie voor en door jongeren

Praten over geld vinden veel jongeren ingewikkeld, zeker als ze te weinig geld hebben. MoneyWays is een lesprogramma voor en door jongeren om armoede en geldproblemen bespreekbaar te maken. Wat…

Lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede

Er is een goede samenwerking tussen professionals en organisaties nodig om kinderarmoede tegen te gaan. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ),...

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Met het Scholierenonderzoek 2020 brengt het Nibud het financiële gedrag en financiële situatie in kaart van scholieren in het voortgezet...