Spring naar content

NVVK Jaarverslag 2022

31 mei 2023

De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Uit het jaarverslag 2022 van de NVVK blijkt dat de leden van de NVVK vaker hulpvragers tegenkwamen met een hoger inkomen. In 2021 had 33% van de hulpvragers een modaal of bovenmodaal inkomen. In 2022 had maar liefst 43% van het aantal hulpvragers een modaal of bovenmodaal inkomen. Dit komt doordat de energiecrisis en de inflatie ook de mensen met modale en bovenmodale inkomens in de problemen brengt. Daarnaast is het saneringskrediet de dominante vorm van schuldsanering geworden.

Hulpverleners hebben de mogelijkheid om bij schuldregelingen te kiezen voor een driejarig traject van schuldbemiddeling of een eenmalige afkoop van de schulden door middel van een saneringskrediet. Uit het jaarverslag van de NVVK blijkt dat 65% van de hulpverleners bij schuldregelingen kiest voor een saneringskrediet. Dit is het resultaat van de NVVK die zich hard heeft gemaakt voor deze vorm van schuldregelen.

Ook kregen in 2022 meer ondernemers hulp van NVVK-leden. Het aantal ondernemers is gestegen van 2.186 in 2021 naar 3.447 in 2022. Dit heeft allereerst te maken met het feit dat de ondernemers na de coronacrisis opnieuw een klap kregen door de energiecrisis. Daarnaast heeft de stijging van de hulpverlening aan ondernemers te maken met het feit dat het aantal NVVK-leden dat zich bezighoudt met schuldhulp aan ondernemers is toegenomen.

Verder zijn in 2022 het aantal tot stand gekomen schuldregelingen tot opzichte van 2021 gedaald. Het aantal betaalregelingen waarbij de schulden voor de volle 100% worden terugbetaald, zijn juist gestegen. De reden voor de stijging van het aantal betaalregelingen komt volgens de NVVK door effectievere vroegsignalering.

Gerelateerde artikelen

NVVK Jaarverslag 2020

Uit het jaarverslag van de NVVK is gebleken dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2020 is gedaald ten opzichte...

NVVK Jaarverslag 2021

Uit het jaarverslag van de NVVK is gebleken dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2021 ongeveer gelijk is gebleven...

NVVK Jaarverslag 2019

Uit het jaarverslag van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2019 met 3,4% is gestegen (van 86.200 naar 89.152). Voor 2020 wordt echter een grotere stijging…