Spring naar content

Praten over financiële zorgen op werk

Resultaten ontwikkeltraject 'Fijn dat je het vraagt'

4 april 2024

Ingrijpende levensgebeurtenissen hebben impact op een persoon, zowel privé als op het werk. Vaak zijn er na zo’n levensgebeurtenis ook financiële gevolgen en krijgen mensen te maken met geldzorgen. Hierover praten op het werk is niet eenvoudig, want hoe begin je erover en hoort dit wel op de werkvloer? Dit kunnen drempels zijn die het gesprek over levensgebeurtenissen en de financiële gevolgen ervan belemmeren, terwijl het gesprek voeren wel belangrijk is om geldstress en geldproblemen te voorkomen. Dit rapport bevat de resultaten van het ontwikkeltraject binnen het project ‘Fijn dat je het vraagt’.

Klantreis

De klantreis ‘Fijn dat je het vraagt’ is opgebouwd uit 7 sleutelmomenten verdeeld over drie fases:

Fase 1: Aanknopen van het gesprek

 • Ga na hoe de financiële problemen zijn ontstaan
 • Bepaal het startpunt
 • Besluiten om wel of geen actie te ondernemen

Fase 2: Voeren van het (eerste) gesprek

 • Het bespreekbaar maken
 • Goede gespreksvoering
 • Een inhoudelijk gesprek

Fase 3: Aanbieden of accepteren van hulp

 • Aanbod kunnen aanbieden
 • Passende hulp ontvangen

Algemene inzichten

Niet alle inzichten vallen specifiek onder één sleutelmoment Er zijn ook overkoepelende inzichten:

 • Door een personeelstekort kunnen werknemers meer vragen en moet de werkgever meer bieden om hen vast te houden, anders zoeken ze elders naar betere arbeidsvoorwaarden.
 • Er kunnen in verschillende sectoren en bedrijven grote verschillen zijn in beschikbare financiële middelen om hulp te kunnen bieden.
 • Familie en vrienden kunnen bij financiële problemen steun bieden, zowel in geld als advies.
 • Voor het voeren van een goed gesprek zijn richtlijnen nodig. Denk hierbij aan locatie, tone of voice, een doel formuleren, zorgen voor gelijkwaardigheid en luisteren.

Pijlers

Vier pijlers om het gesprek over geldzaken op de werkvoer te normaliseren. De pijlers bieden inzicht in de verschillende oplossingsmogelijkheden, er bestaat niet één oplossing:

 • Als werkgever laten zien dat het onderwerp financiële gezondheid van werknemers belangrijk voor je is.
 • Bewustwording bij werkgevers dat ze hun werknemers moeten helpen om het gesprek aan et gaan en zelf signalen leren herkennen.
 • Werknemers en werkgevers handvatten geven om in gesprek te gaan over financiële gezondheid.
 • Zorgen dat werkgevers en leidinggevende weten waar ze naar moeten doorverwijzen en dat werknemers weten wat hun werkgever kan doen.

Gerelateerde artikelen

Geldzaken in de praktijk 2024

In het rapport ‘Geldzaken in de praktijk 2024’ worden de resultaten van het onderzoek naar inkomens, uitgaven en de mate...

Op weg naar een nieuwe armoedegrens

Het CBS, SCP en het Nibud werken samen aan het opstellen van een eenduidige armoedegrens. In dit tussenrapport lees je de resultaten tot dusver en de nog te nemen stappen.

NVVK Jaarverslag 2023

De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Ieder jaar wordt er door de NVVK data verzameld...