Spring naar content

NVVK Jaarverslag 2023

14 mei 2024

De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Ieder jaar wordt er door de NVVK data verzameld over de financiële dienstverlening van hun leden. Uit deze data blijkt onder andere dat in 2023 fors meer ondernemers hulp vroegen aan de NVVK en er, net zoals in 2022, meer hulpvragers met een hoger inkomen gezien werden. 

Stijging aantal ondernemers

Het aantal ondernemers dat een beroep doet op schuldhulp is fors gestegen. Zo werd er in 2022 schuldhulp geboden aan 3.447 ondernemers en in 2023 aan maar liefst 5.578 ondernemers. Er is dus een stijging te zien van 62%. De NVVK verwacht dat dit in 2024 doorgezet wordt.

Budgetcoaching

De leden van de NVVK passen vaker budgetcoaching toe. Zo steeg het aantal ingezette budgetcoaching van 14.858 in 2022 naar 17.437 in 2023. Dit is een stijging van 17%. Er worden door de schuldhulpverleners vaker naast de klassieke schuldregelingen alternatieven ingezet om schulden op te lossen. 

Hogere inkomens

Net zoals in 2022, hadden in 2023 ook weer meer mensen met hogere inkomens dan het absolute minimum schuldhulp nodig. 

Daling gemiddeld schuldbedrag

Het gemiddelde schuldbedrag daalt; van €40.170 in 2022 naar €38.735 in 2023. Het schuldbedrag van zowel particulieren als van ondernemers daalt, waarbij er bij de particulieren een grotere daling in het schuldbedrag te zien is dan bij de ondernemers. De inspanning in het kader van vroegsignalering en de inzet voor het verlagen van de drempel voor het vragen van financiële hulp blijkt dus te werken. Landelijke en lokale campagnes hebben dragen hieraan bij.

Doorverwijzing naar Wsnp

Het aantal doorverwijzingen voor toelating tot de Wsnp nam voor het eerst sinds minstens tien jaar toe. Er was een toename in de doorverwijzingen naar Wsnp te zien van 1947 in 2022 naar 2181 in 2023. Dit is enerzijds gerelateerd aan de stijging van het aantal aanmeldingen voor schuldhulp. Anderzijds denkt de NVVK ook dat er een verband is met de nauwere samenwerkingen tussen de Msnp en de Wsnp.

Aanmeldingen NVVK

Het aantal aanmeldingen bij de NVVK is ten opzichte van 2022 gestegen van 75.531 (2022) naar 79.514 aanmeldingen. 

Gerelateerde artikelen

NVVK Jaarverslag 2023

De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Ieder jaar wordt er door de NVVK data verzameld...

NVVK Jaarverslag 2022

De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Uit het jaarverslag 2022 van de NVVK blijkt dat...

NVVK Jaarverslag 2021

Uit het jaarverslag van de NVVK is gebleken dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2021 ongeveer gelijk is gebleven...