Spring naar content

Reis van de vordering

1 juni 2023

In de ‘Reis van de vordering’ wordt inzicht verkregen in de handelingen binnen de invorderingsketen en in de ontwikkeling van de bijkomende kosten van een niet-betaalde vordering. De uitgewerkte reis kan gebruikt worden als inspiratiebron en toetsingskader voor oplossingsrichtingen en verbeteringen van de invorderingsketen. De inzichten verbreden je kennis en kan je inzetten in het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Gebruik

Er wordt een visueel voorbeeld gegeven van de stappen in de keten, de mogelijke handelingen in iedere fase, de betrokken actoren en de kosten bij de handelingen. Het is afhankelijk van de reactie van de schuldenaar, het beleid en de gemaakte afspraken tussen de actoren welke handelingen ingezet worden. 

Er wordt een voorbeeld gegeven waarin de gehele reis wordt doorlopen (van minnelijk tot executie). Hierbij worden alle kosten in beeld gebracht. 

Gerelateerde artikelen

Rondkomen en betalingsproblemen

Het Nibud heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geldzaken van Nederlandse huishoudens. Door middel van dit onderzoek is er antwoord...

Wsnp zitting

Hoe bereid je je cliënt voor op een WSNP zitting, wat moet je allemaal aanleveren en waarom eigenlijk? Judith van...

In balans: Samen op weg naar een financieel gezond Nederland

Deloitte heeft samen met de Universiteit Leiden, ING en het Nibud een onderzoek uitgevoerd naar de financiële gezondheid van de...