Spring naar content

Themakrant maatschappelijke opvang en schulden

Ruim 90% van de cliënten in de maatschappelijke opvang kampt met problematische schulden.

3 april 2021

Professionals in de maatschappelijke opvang, begeleid wonen en vrouwenopvang ondersteunen hun cliënten. Hier zijn ze voor opgeleid. Echter, ze zijn geen schuldhulpverleners. Er is onzekerheid als de cliënt met problematische schulden kampt. Wat te doen? Wat is mijn rol? En doe ik het wel goed? Er is behoefte aan handvatten over schuldhulp. Andersom is er bij schuldhulpverleners minder kennis over deze specifieke groep cliënten. Wat mag ik verwachten? Hoe ga ik om met de
belemmerende factoren in een schuldhulpverleningstraject? En dat terwijl de cijfers alarmerend zijn: ruim 90% van de cliënten in de maatschappelijke opvang kampt met problematische schulden. Er ligt een enorme opgave om óók voor deze groep burgers onze dienstverlening toegankelijk te maken.

Gerelateerde artikelen

Handreiking: omgaan met armoede op school

Hoe kun je als school armoede onder leerlingen signaleren? En hoe kun je leerlingen en ouders in armoede ondersteunen? Een handreiking voor basis- en voortgezet onderwijs.

Geldstress bij jongeren

Uit eerder onderzoek van het Nibud bleek dat 1 op de 5 jongeren in de leeftijd van 18 tot 26...

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Hoe vaak doen jongeren online aankopen, hoeveel geld besteden ze daarbij en waaraan? En wat is de invloed van ouders op hun online financiële gedrag? Wijzer in geldzaken onderzocht het…