Spring naar content

Leren van en met elkaar: verantwoordingsdocument bij de handreiking

Een ontwikkelingsgericht onderzoek naar lerende organisaties in de schuldhulpverlening en Zorg & Welzijn

31 december 2019

Hoe kun je ervoor zorgen dat organisaties voor schuldhulpverlening blijven leren? Dit document beschrijft het onderzoek om die vraag te beantwoorden. De onderzoekers leggen uit welke methoden ze hebben gebruikt en wat de uitkomsten van elke methode waren.

De onderzoekers hebben gekeken hoe organisaties voor zorg en welzijn dat doen. Die lessen hebben ze daarna vertaald naar de schuldhulpverlening: wat is ervoor nodig om hetzelfde binnen de schuldhulpverlening voor elkaar te krijgen?

De onderzoekers hebben verschillende methoden gebruikt. Eerst hebben ze gekeken wat de literatuur zegt over lerende organisaties. Daarna hebben ze de theorie aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Dat hebben ze gedaan door bijeenkomsten, gesprekken en interviews. 

De uitkomsten van alle onderzoeksmethoden vind je in dit document. Met die uitkomsten is de handreiking opgesteld.
 

Gerelateerde artikelen

Financiële veerkracht van zzp’ers bij een fluctuerend inkomen

67% van de zzp’ers heeft een wisselend inkomen. Deze groep heeft vaker een lagere winst en kijkt onvoldoende naar de lange termijn. Een wisselend inkomen maakt zzp’ers onzeker. Ze hebben…

Schulden & Suïcidepreventie – De impact van schuldenproblematiek

Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Het bespreken van deze gedachten kan...

Tool: Professionalisering in sociaal-financiële dienstverlening

In het Vaarwater financiële bestaanszekerheid volgen we mensen die hulp nodig hebben bij financiële problemen. Dreigen ze in zwaar weer...