Spring naar content

Bijzonder Beheer Barometer

Belastingschulden steeds zorgelijker, nieuwe rol Belastingdienst

17 februari 2021

Door de verschillende steunmaatregelen van de overheid die zijn ingezet tijdens de coronacrisis zijn er weinig bedrijven failliet gegaan. In de Bijzonder Beheer Barometer van PwC en Universiteit Leiden zijn 122 experts ondervraagd over het uitblijven van de verwachte instroom bij bijzonderbeheerafdelingen van banken en over het lage aantal faillissementen. Volgens hen is het nog steeds stilte voor de storm. Ook stellen de ondervraagde experts dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de Belastingsdienst als nieuwe financier.

Het merendeel van de ondervraagden is het erover eens dat stijging van de instroom bij bijzonder beheer in Q2 van 2021 op gang zal komen. Hieruit volgt dat de piek in de instroom bij bijzonder beheer plaats zal vinden in Q3 van 2021. Het hoogtepunt van de faillissementen zal vervolgens plaatsvinden in Q4 van 2021; de faillissementsgolf is dus niet van de baan. Om het aantal faillissementen te beperken is het van belang om te voorzien in meer maatwerkoplossingen per sector. Ook verlenging van de periode waarover belastinguitstel mogelijk is zijn extra manieren om het aantal faillissementen te beperken.

Belastingdienst
De verschillende steunmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de Belastingdienst een belangrijke financier is geworden voor veel ondernemingen. Wanneer ondernemingen hun schulden bij de Belastingdienst niet op tijd kunnen terugbetalen, zal dit leiden tot instroom bij bijzonder beheer. De ondervraagde experts in dit onderzoek vragen zich af of de Belastingdienst wel voorbereid is om hier goed op te anticiperen.

Verwachte instroom
Er wordt verwacht dat de instroom in bijzonder beheer het hoogst is binnen sectoren als de horeca, detailhandel en cultuur en recreatie. Daarentegen zijn er ook sectoren waarin de instroom in bijzonder beheer waarschijnlijk laag is, zoals binnen de ICT en de financiële dienstverlening.

Gerelateerde artikelen

Balansherstel bedrijven na corona

Sommige bedrijven hebben problematische schulden opgebouwd door de coronacrisis. De maatregelen hebben een flinke impact gehad op de omzet in...

Financiële tegenslagen in de coronacrisis

In opdracht van Wijzer in geldzaken heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de financiële staat van Nederlandse huishoudens en de impact van de coronacrisis op hun financiën.

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…