Spring naar content

Financiële veerkracht van zzp’ers bij een fluctuerend inkomen

30 mei 2018

67% van de zzp’ers heeft een wisselend inkomen. Deze groep heeft vaker een lagere winst en kijkt onvoldoende naar de lange termijn. Een wisselend inkomen maakt zzp’ers onzeker. Ze hebben financiële zorgen en minder reserves. Bij interventies moet je je op deze problemen richten.

Nederland telt bijna 1,35 miljoen zzp’ers. 67% van hen heeft een wisselend inkomen. 1.223 zzp’ers hebben een vragenlijst ingevuld.

Bij ongeveer 1 op de 5 zzp’ers zorgt het wisselende inkomen voor onzekerheid. Wijzer in geldzaken wilde weten welke groepen zzp’ers daar het meeste last van hebben.  

Een wisselend inkomen zorgt niet bij alle zzp’ers direct voor financiële risico’s. Zzp’ers die wel risico lopen, hebben vaker een lagere winst en zijn minder gericht op de lange termijn. Ook passen ze vaker hun privé-uitgaven aan hun inkomen aan.

Bij interventies voor deze groep is het belangrijk dat je de zzp’ers helpt om overzicht te krijgen over hun financiële situatie. En dat je ze stimuleert om een buffer op te bouwen.

18% van de zzp’ers maakt zich (ernstig) zorgen over hun financiële situatie

Welke financiële risico’s lopen zzp’ers?

 • 11% van de zzp’ers komt direct in de problemen als een opdrachtgever niet op tijd betaalt. 
 • 11% van zzp’ers komt vaak geld tekort. 
 • 18% van de zzp’ers zet nooit geld opzij. 
 • 50% van de zzp’ers die wél sparen, kan met dat geld nog geen halfjaar rondkomen. 
 • 11% heeft weleens een betalingsregeling getroffen met de Belastingdienst.

Hoe bezorgd zijn zzp’ers en is dat nodig?

Uit het onderzoek blijkt dat je zzp’ers in vier groepen kunt verdelen.

 • Groep 1: 48% van de zzp’ers heeft geen last van onzekerheid en loopt geen risico op financiële problemen. Ze maken zich terecht geen zorgen.
 • Groep 2: 15% van de zzp’ers is onzeker over zijn financiële situatie, maar loopt geen risico op financiële problemen. Ze zijn bezorgd maar hoeven dat niet te zijn.
 • Groep 3: 14% van de zzp’ers is niet onzeker, maar loopt wél risico op financiële problemen. Ze maken zich geen zorgen maar zouden dat wel moeten doen.
 • Groep 4: 24% van de zzp’ers is onzeker over zijn financiële situatie en loopt risico op financiële problemen. Ze zijn terecht bezorgd. 

Groep 3 en 4 zijn financieel het kwetsbaarst. Het gaat bij deze 2 groepen vaker om zzp’ers die: 
laagopgeleid zijn; 

 • geen partner hebben; 
 • geen andere bronnen van inkomsten hebben; 
 • een lage winst hebben; 
 • geen overzicht hebben over hun zakelijke inkomsten en uitgaven; 
 • weinig reserves hebben om een periode zonder inkomsten te overbruggen; 
 • geen aparte privérekening en zakelijke rekening hebben.

Zzp’ers die zich terecht zorgen maken, hebben vaker geen partner (36%)

De zzp’ers die terecht bezorgd zijn (groep 4), hebben minder vertrouwen dat ze problemen zelf kunnen oplossen dan zzp’ers in de andere groepen. Ook denken deze zzp’ers veel minder vaak aan de lange termijn. Ze zetten bijvoorbeeld geen geld opzij voor de belasting of als buffer. 

Hoe kun je de onzekerheid en financiële risico’s van zzp’ers verminderen?

Wijzer in geldzaken wil zzp’ers helpen om de onzekerheid en het risico op financiële problemen te verkleinen. Uit het onderzoek blijkt dat je je bij interventies het beste kunt richten op:

 • onvrijwillige zzp’ers (zij zijn bijvoorbeeld als zzp’er gestart na ontslag of omdat de werkgever dat eist);
 • laagopgeleide zzp’ers;
 • zzp’ers met een lage winst. 

Het accent van de interventies moet liggen op: 

 • overzicht krijgen over de zakelijke inkomsten en uitgaven; 
 • het vertrouwen van zzp’ers vergroten dat ze problemen kunnen oplossen;
 • zzp’ers stimuleren een buffer op te bouwen.

Zzp’ers die overzicht hebben over hun financiën, kunnen zo’n 9 maanden rondkomen van het geld dat ze achter de hand hebben. Van de zzp’ers die geen overzicht hebben, kan de helft nog geen 3 maanden rondkomen

Gerelateerde artikelen

Versterken kennisbasis rondkomen bij werkenden

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie, situatie en knelpunten van mensen...

Stresstest huishoudens

Het CPB en de AFM hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse huishoudens financiële schokken kunnen opvangen. Het onderzoek richt zich op de vraag of huishoudens in staat…

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen

Het Nibud heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die werkgevers kunnen helpen om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Ook bieden de hulpmiddelen handvatten die kunnen helpen om het gesprek over…