Spring naar content

Praktijkdag – Geldzorgen bij mensen in kwetsbare posities. Wie helpt mij als ik het niet (meer) weet?

7 december 2021

Tijdens de praktijkdag ‘Geldzorgen bij mensen in kwetsbare posities’ ging dagvoorzitter Sandy Nijhuis in gesprek met vakgenoten, experts en uitvoerders hoe wij mensen in kwetsbare posities met geldzorgen en schulden beter kunnen ondersteunen en versterken in hun zoektocht naar hulp. Hoe komt het dat zij tussen wal en schip vallen? Waar lopen zij tegen aan en welke rol spelen we hier samen in? 

Rosanne Oomkens (Onderzoeker lectoraat Schulden & Incasso | procesmanager Schouders Eronder) presenteerde cijfers en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Amma Asante (bestuurder en voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad), Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) en Lex Staal (Directeur Sociaal Werk Nederland) hadden het over een inclusieve financiële hulpverlening en wat daarvoor nodig is.

Idris Fatah Ahmed (Operationeel manager & jobcoach Base to work) ging in gesprek over de financiële zelfredzaamheid statushouders en Rosine van Dam (onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam) ging in gesprek over de financiële kwetsbaarheid van mensen met een LVB. De ochtend werd afgesloten met een masterclass van Nadja Jungmann (Lector ‘Schulden en Incasso’ Hogeschool Utrecht) over geldzorgen bij mensen in kwetsbare posities.

Gerelateerde artikelen

Actieplan LVB, schulden en werk

Hoe werkt de aanpak van schulden en werk bij mensen met een LVB? 8 organisaties maken samen een actieplan om dit te verbeteren.

Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’

Het hebben van problematische schulden kan iedereen overkomen. De kans is echter groter bij  iemand die laaggeletterd is. Mensen die...

Ervaringsdeskundigen inzetten bij de aanpak van armoede

Er is steeds meer belangstelling om ervaringsdeskundigen in te zetten bij de aanpak van armoede en schulden. Bijvoorbeeld om het zelfvertrouwen van cliënten te vergroten en hulpverleners te adviseren over…