Spring naar content

Theory of change ‘Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventies’

Theory of change van de pilot samenwerking tussen een zorgverzekeraar en de rechtbank bij betalingsachterstanden

9 april 2021

Het is belangrijk om vroegtijdig in contact te komen met mensen met problematische schulden, zodat de problematiek sneller onder controle gekregen kan worden. In deze Theory of Change (opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’) wordt het effect van de hulp van schuldeisers en ketenpartners in beeld gebracht. Hiertoe wordt een interventie van een zorgverzekeraar in samenwerking met de rechtbank Amsterdam onderzocht. Deze publicatie geeft inzicht in de interventie. Met deze informatie kun je niet direct iets in de praktijk, maar vergroot je kennis. 

Interventie

De zorgverzekeraar werkt samen met de rechtbank Amsterdam aan een pilot waarmee een interventie wordt onderzocht die zorgt voor een goedkopere en effectievere procedure bij betalingsachterstanden van de zorgpremie. Deze pilot richt zich op verzekerden uit Amsterdam met een hogere betalingsachterstand dan € 500-, waarbij geen actief incassotraject of schuldhulpverleningstraject loopt.

Werkzame bestanddelen

Van de volgende werkzame bestanddelen van de interventie wordt verwacht dat ze bijdragen aan de effectiviteit van de interventie:

  • Een duidelijke en gemakkelijke brief die de gedaagde van de rechtbank ontvangt.
  • Een verlaging van het griffierecht als de gedaagde naar de zitting komt.
  • Het bieden van de mogelijkheid om tijdens de zitting een betalingsregeling te treffen met de zorgverzekeraar.
  • De aanwezigheid van schuldhulpverlening, zodat de gedaagde direct (op een laagdrempelige manier) contact kan hebben met een hulpverlener.
  • Een individuele behandeling van de zaak, zodat er door de gedaagden meer privacy ervaren kan worden.
  • Het creëren van een informele sfeer tijdens de zitting.

Verwachte opbrengst

Naar verwachting brengt de interventie het volgende op:

  • Het inlopen van de betalingsachterstand door middel van een duurzame betalingsregeling, waardoor er sprake is van een duurzame oplossing. 
  • Overige schulden worden voorkomen of kunnen (eerder) worden aangepakt.
  • Personen met schuldenproblematiek komen in beeld bij maatschappelijke dienstverlening.
  • Een verbetering van het welzijn van de gedaagden door het wegnemen van geldzorgen.

Randvoorwaarden

De interventie kan pas slagen en er kan pas een effect gemeten worden als er aan specifieke randvoorwaarden wordt voldaan.

Gerelateerde artikelen

Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventies

Mensen die schulden hebben, vragen vaak niet uit zichzelf om hulp. Het op tijd ontvangen van hulp zorgt er echter...